Om Herreværelset:

Herreværelset i Helsingør har ud fra et almennyttigt og folkeoplysende perspektiv til formål, at skabe og drive aktiviteter og undervisning med særlig vægt på tilbud, der interesserer mænd.

 

Tilbuddene er åbne for alle modne mænd og skal medvirke til at styrke trivsel, livskvalitet samt en aktiv og alsidig livsstil.

 

Herreværelset i Helsingør blev startet i 2016 og drives som et projekt i Frivilligcenter Helsingør. Projektet blev bl.a. støttet af Helsingør Kommune.

 

For at sikre Herreværelsets fremtid, har vi stiftet en selvstændig og registreret forening, der står for driften.  På den måde kunne vi få eget CVR.nr. 37844942, låne kommunale lokaler med mere.


Den praktiske tilrettelæggelse af Herreværelsets arrangementer mv. iværksættes af en gruppe aktive frivillige tovholdere.


Har du forslag til nye arrangementer, så lad os endelig høre fra dig.


Indmeldelse:

Man skal ikke melde sig ind i Herreværelset.!    Når vi har fået dit navn og emailadresse, så får du indbydelserne sendt direkte som email.

Man betaler kun for de gange, hvor man deltager. Arrangementerne financieres ved deltagerbetaling.  Prisen kan være forskellig alt efter, hvad der bydes på fra gang til gang.

 

Vi glæder os til at iværksætte mange nye spændende initiativer. Du kan kontakte os ved at bruge KONTAKT OS knappen eller tryk HER
   Ole Nøhr   Formand                 Søren Voller

                                                  Næstformand                                                                    


                                          
Erik H Pedersen                     Carsten Rygaard          Bestyrelsesmedlem               Bestyrelsesmedlem                                 

 Webmaster


  Ronald Pedersen

  Bestyrelsesmedlem

         Kasserer